Bewust van de boodschap

Alles wat wij meemaken in ons leven heeft ons iets te vertellen; zowel de positieve als de negatieve ervaringen. Ervaringen bevatten als het ware een boodschap. De vraag is of wij open staan voor die boodschap en of wij die boodschap wel herkennen. Laten we ons vandaag eens de vraag stellen: hoe bewust staan wij eigenlijk in het leven? Vaak leven we ons leven opgesloten binnen de vertrouwde muren van het bestaan. Deze ruimte is door onszelf gecreëerd op basis van overtuigingen en beperkende ideeën. Binnen deze ruimte zijn we vaak niet in staat de koppeling te zien tussen oorzaak en gevolg. Op deze wijze is het moeilijk zo niet onmogelijk het doel van ons leven te achterhalen.

3 stappen naar bevrijding

Om onszelf te bevrijden van de ketenen van onbewustheid is aandacht een eerste vereiste. Aandacht voor onze gedachten, emoties én onze ervaringen. Het gaat er niet om wat je meemaakt in het leven, het gaat erom wat je ermee doet. Als we onze ervaringen bewust mee maken, is de volgende stap verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn. Boeddha heeft gezegd: ‘We zijn het resultaat van onze gedachten’. Je bent dus het resultaat van je eigen creatie, van bewuste en meestal onbewuste keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Vervolgens is het zaak dat te accepteren; accepteren wie je bent. Vanuit deze acceptatie hoef je niet langer op zoek te gaan naar schuldigen voor jouw situatie. Schuldigen van jouw slachtofferschap: van een slechte of gestrande relatie, van ziekte, financiële nood. En op collectief niveau zaken als oorlog, haat, armoede en honger.

Zelf ont-dekking

Aandacht, verantwoordelijkheid en acceptatie. Hiermee groeien we uit boven de vertrouwde muren van onze onbewustheid. Als we op deze wijze het leven tegemoet treden, zal wijsheid het gevolg zijn. Niet om mee te pronken, maar om de weg naar binnen te vinden op onze reis van ‘zelf ont-dekking’.

Auteur: Frans van Puijvelde.  

bewust

Hoe bewust staan wij in het leven?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *