We praten makkelijk over verschillen tussen culturen maar minder makkelijk over overeenkomsten, lijkt het. Maar wat doen alle culturen hetzelfde? Het woord “cultuur” wordt in het dagelijks taalgebruik meestal gebruikt om te verwijzen naar kunst, toneel, poëzie, muziek, enzovoort.

Een definitie van cultuur:

Cultuur is het geheel van verwachtingen, normen en waarden die mensen zich als lid van een samenleving verworven hebben.

Het gaat in deze definitie om opvattingen over wat goed en wat slecht is, om overtuigingen, om regels voor het gedrag en om de dingen die belangrijk zijn om na te streven. Dit is vaak zo vanzelfsprekend dat we daar niet bewust van zijn.

Ontstaan

Een cultuur ontstaat in een bepaalde (natuurlijke) omgeving (een dorp aan zee heeft een andere cultuur dan een dorp op een berg), door de gebeurtenissen in een lange periode en hoe de mensen hiermee omgaan (de discussies die zijn gevoerd en de kennis die is opgebouwd).

Waar cultuur voor zorgt

We hechten veel waarde aan de manier we samenleven. Cultuur zorgt voor samenhang, gemeenschapszin en verbondenheid. We zoeken dus als mens vooral naar verbinding met anderen. Een cultuur is daar één uiting van maar uiteindelijk doen alle culturen hetzelfde.

Waarom culturen elkaar kunnen aanvullen

Ongeacht de mogelijke rijkheid van culturen, geen enkele cultuur kan alles omvatten wat waardevol is in het mensenleven, noch het complete arsenaal van menselijke capaciteiten aanspreken. Om deze reden kunnen verschillende culturen (volgens Parekh) elkaar aanvullen en corrigeren.

 Culturen

Bronnen

“Werkboek Sociologie” van  Harry Hendrix. Uitgever: Boom Lemma Uitgevers.
 “Culturele verschillen binnen de liberaal-democratische rechtsstaat” van Roland Pierik.
“Rethinking multiculturalism” van Bhikhu Parekh. https://www.researchgate.net/publication/262092345
Overeenkomsten tussen culturen
Getagd op:                 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *