Is de verbinding verworden tot een binding? Verbreek de binding en verbind opnieuw!

Relaties zijn bij uitstek hét middel om ‘dingen’ in uit te zoeken. De ander als spiegel, waar je gedwongen wordt iedere dag opnieuw in te kijken; of je wilt of niet. Als je daartoe bereid bent en de moed kan opbrengen zelfreflectie toe te passen, zal de relatie fungeren als katalysator van je eigen bewustwordingsproces. Is de relatie gebouwd op de pijlers gelijkwaardigheid, diepgang, respect en vrijheid, dan zal door twee personen het gevoel van een diepe verbinding worden ervaren. Wanneer echter in deze relatie angst, macht, jaloezie, controle, en andere verstikkende factoren hun intrede doen, zal de relatie verworden tot een binding. Een binding, die de ander letterlijk (vast)bindt. Vaak enkel uit angst de ander kwijt te raken. Deze relationele binding is niets anders dan vrijheidsberoving. Relationele gevangenschap van de, van nature, vrije Ziel.

Oplossingen

De meest voor de hand liggende oplossing om deze binding te verbreken, is de relatie beëindigen. Hier is moed, vertrouwen en doorzettingsvermogen voor nodig. Vaak echter wordt de relatie verbroken, maar blijven de bindingen intact. Fysieke verwijdering is nog geen emotionele verwijdering. Ook hier zal dus alsnog de weg naar binnen gemaakt moeten worden. Een andere zienswijze, is niet langer te kijken waar de binding aan de ander hecht, maar waarom die bij jezelf hecht. Waarom voel je je gekwetst, waarom ervaar je verlatingsangst, waardoor weet de ander jou te raken. Osho heeft wel eens gezegd ‘als er geen wrijving meer is, is er ook geen sprake meer van een relatie’. Oftewel, de relatie is uitgewerkt, als er geen wrijving meer is. Zolang die wrijving er is, kan deze gebruikt worden als hulpmiddel bij het zuiveren van ons eigen pijnlichaam. Wanneer de beperkende bindingen verbroken zijn, ontstaat er ruimte. Ruimte om je eigen vrijheid te ervaren, en ruimte om de ander te zien zoals deze werkelijk is. Alleen dan kan er van daaruit opnieuw verbonden worden.

Twee wegen

De binding naar de ander volgen en de relatie beëindigen, of de binding naar binnen volgen en daar losmaken. Twee wegen. De één niet beter dan de ander. Kies je een weg, volg deze dan alsof het de enige is. Met heel je hart en volledig aanwezig bewustzijn.

keuzes3
Is je relatie een binding?
Getagd op:     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *